Powered By Blogger

Search This Blog

Translate

Monday, September 10, 2012

Och namnet blir ... MONA

Bokprojektet är nu namngivet. Nytt namn blir MONA. Tack till min vän, fotografen Michael Dweck som kom med förslaget.

No comments:

Post a Comment